Arbeidstegning

For avklaring av ansvarsforhold og grensesnitt på prosjektering, er det ønskelig at leverandører i tiltaket beskriver sitt produkt gjennom digitale filer (BIM).

Tiltaket samordnes og kontrolleres gjennom leverandørenes beskrivelser, husets formgivning og statiske beregninger.Arbeidstegninger

Dokumentasjon, målsetting og beskrivelse for snekkerlag og montører.