Byggesøknad

Søknader om byggetillatelse og igangsetting av tiltak.

Her kan vi velge å søke både byggegodkjenning og igangsetting i en søknad ( ettrinns søknad ) eller dele det i to søknader.

I oppstart av søknadsprosessen er det viktig å lage en oversikt aktører med ansvar ;


Søknaden registreres i ByggSøk ;


BoligPortalen as har sentral godkjenning og benytter elektronisk signering i våre tiltak. 

Dette gjør søkeprosessen rasjonell.