Detaljbeskrivelser

SINTEF og NBI byggedetaljer viser mange gode løsninger som underbygger utførelsen.

Spesifikke løsninger fra NBI og/eller alternative løsninger bør derimot  henvises og eventuelt  beskrives i egne detaljer.

Utbyggere og ferdighusfimaer har normalt sine egne løsninger og standard detaljer, men også her må ytterligere detaljer vurderes.