Industri

Produktutvikling fabrikk. Her prototyp overnattingsrigg.


Beskrivelser og tegninger som underlag for typegodkjenning.


Patent tegninger, inkl mal for USA  ( illustrasjonsbilde )