Plassering, terrengplanlegging og solstudier

Stikkplan for boligfelt


Terrengplanlegging

Eksempel fra landets største tømmersorteringsanlegg. Moelven Våler as.


Solstudier som viser sol/skygge over døgn og årssykluser

Eksempel fra Torstumoen, Nordre Land kommune for utbygger Nordbolig as. 

  • Solstudie 24. mars kl 08.00
  • Solstudie 24. mars kl 11.00
  • Solstudie 24. mars kl 14.00